Video

Otvorenje džamije u Šipovu, 17.07.2005

 

Mevlud povodom otvaranja džamije u Šipovu, 17.07.2006

 

Priča o Vakifu

 

Mevlud - 10 god. od otvorenja džamije in uručivanje vakufname